skip to Main Content

Word donateur van Fietsmaatjes Woerden!

Wilt u Fietsmaatjes Woerden steunen met een financiële bijdrage?

Dat is ontzettend welkom! Dank voor uw interesse om Fietsmaatjes Woerden financieel te steunen.

Uw gift is bij ons in goede handen. Fietsmaatjes Woerden heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan Fietsmaatjes Woerden zijn aftrekbaar in uw belastingaangifte.

U kunt ons financieel helpen door eenmalig een bedrag over te maken. Maar u kunt ons ook
structureel ondersteunen met een vaste bijdrage (naar eigen keuze). U wordt dan vaste donateur
van Fietsmaatjes Woerden en ontvangt ook onze nieuwsbrieven.

Met uw giften kunnen wij het onderhoud aan de fietsen en de stallingen bekostigen, zodat gasten en vrijwilligers ervan verzekerd zijn dat de fietsen in goede staat zijn voor vele uren duo-fietsplezier.Indien gewenst kunt u ook een bedrag overmaken op bankrekeningnummer:
NL 81 RABO 0372 2518 11 t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Woerden o.v.v. Donatie.    Heeft u hulp nodig of vragen, neem dan contact op met onze penningmeester.

    Back To Top